Aktuálna ponuka kurzov

Aktuálna ponuka kurzov

Zoznam kurzov:

 • Kurz Nádeje
 • Kurz Hviezdičky
 • Kurz Lastovičky
 • Škola korčuľovania

Kurz Nádeje

 • Kurz je určený pre aktívnych pretekárov a členov slovenského krasokorčuliarskeho zvázu
 • Korčuliari sa pravidelne zúčastňujú súťaží, výkonnostných testov a letných campov
 • Korčuliari majú samostatné krasokorčuliarske jazdy, ktoré prezentujú na súťažiach
 • Tréningy sú: Ľad 6x, Suchý tréning 2x. Balet 1x do týždňa (9 tréningových jednotiek do týždňa)

Kurz Hviezdičky

 • Krasokorčuliarska prípravka určená pre deti od 3-6 rokov
 • Kurz je určený pre menšie deti, ktoré chcú byť v budúcnosti aktívnymi pretekármi slovenského krasokorčuliarskeho zväzu
 • Tréningy sú: Ľad 3x (Po, Pia, Ne), Suchý tréning 1x (Ne), Balet 1x (Št) do týždňa (5 tréningových jednotiek do týždňa)

Kurz Lastovičky

 • Kurz je určený pre deti od 7 do 15 rokov
 • Kurz je určený pre deti, ktoré sa chcú venovať rekreačnému korčuľovaniu a nechcú sa zúčastňovať krasokorčuliarskych súťaží a výkonnostných testov
 • Súčasťou kurzu je nácvik na spoločné vianočné a záverečné vystúpenie
 • Kurz je limitovaný počtom detí. Maximálny počet detí v skupine je 10.
 • Tréningy sú: Ľad 2x (Po, Pia), Balet 1x (Št) do týždňa (3 tréningové jednotky do týždňa)

Škola korčuľovania

 • Kurz je určený pre rekreačných korčuliarov bez vekového a výkonnostného obmedzenia (úplní začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí, deti aj dospelí)
 • Predpríprava na kurz lastovičky, hviezdicky, nádeje, príp. špecializovaný hokejový kurz
 • Tréningy sú: Ľad 1x alebo 2x (Pia, Ne) do týždňa (možnosť výberu)
 • Na škole korčuľovania sa môžete zúčastniť bez zaradenia do kurzu. Stačí prísť 🙂

Základné pokyny

 • O výbere kurzu nás informujte. Prosím konzultujte váš výber aj s hlavnými trénermi, nakoľko niektoré kurzy sú limitované počtom detí, vekom a výkonnostnou úrovňou.
 • Mesačné platby, prosím, uhrádzajte najneskôr 10.deň v mesiaci.
 • Možnosť platby na účet alebo v hotovosti p. Mitošinkovej (zodpovedná za financie v SC Piešťany)
 • Číslo účtu: SK8683300000002200903713 
 • Poplatky z kurzov sa nevracajú (v prípade dlhodobej zdravotnej nespôsobilosti, prosím, konzultovať s predsedom klubu sl. Blahunkovou alebo podpredsedom sl. Belancovou).
 • Možnosť platby za jednorazový vstup je možný len v prípade školy korčuľovania.
 • SC Piešťany si vyhradzuje právo na zmeny v organizácii tréningov. Je však povinný tieto zmeny predom komunikovať, a to najneskôr 24 hodín pred zmenou konkrétnej tréningovej jednotky.
 • V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás kontaktujte na: 
 • skatingclubpiestany@gmail.com alebo FB: https://www.facebook.com/skating.club.piestany/.