Ponuka Kurzov

Skate for figure skating and hockey skate tied against each other close up isolated on white background

Zoznam kurzov:

  • Kurz Nádeje
  • Kurz Hviezdičky
 • Škola korčuľovania

Kurz Nádeje

  • Kurz je určený pre aktívnych pretekárov a členov slovenského krasokorčuliarskeho zvázu
  • Korčuliari sa pravidelne zúčastňujú súťaží, výkonnostných testov a letných campov
  • Korčuliari majú samostatné krasokorčuliarske jazdy, ktoré prezentujú na súťažiach

Kurz Hviezdičky

  • Krasokorčuliarska prípravka určená pre deti od 3-6 rokov
  • Kurz je určený pre menšie deti, ktoré chcú byť v budúcnosti aktívnymi pretekármi slovenského krasokorčuliarskeho zväzu

Škola korčuľovania

  • Kurz je určený pre rekreačných korčuliarov bez vekového a výkonnostného obmedzenia (úplní začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí, deti aj dospelí)
  • Predpríprava na kurz lastovičky, hviezdicky, nádeje, príp. špecializovaný hokejový kurz
 • Na škole korčuľovania sa môžete zúčastniť bez zaradenia do kurzu. Stačí prísť 🙂

Základné pokyny

  • O výbere kurzu nás informujte. Prosím konzultujte váš výber aj s hlavnými trénermi, nakoľko niektoré kurzy sú limitované počtom detí, vekom a výkonnostnou úrovňou.
  • Mesačné platby, prosím, uhrádzajte najneskôr 10.deň v mesiaci na toto čislo účtu: SK8683300000002200903713 alebo v hotovosti p. Mitošinkovej (zodpovedná za financie v SC Piešťany)
  • Poplatky z kurzov sa nevracajú (v prípade dlhodobej zdravotnej nespôsobilosti, prosím, konzultovať s predsedom klubu sl. Blahunkovou).
  • SC Piešťany si vyhradzuje právo na zmeny v organizácii tréningov. Je však povinný tieto zmeny predom komunikovať, a to najneskôr 24 hodín pred zmenou konkrétnej tréningovej jednotky.