Veľká cena Púchova 2018

Ďalšie novembrové preteky v Púchove priniesli prvé pódiové umiestnenia. V kategórii IK silver mladšie nás reprezentovali 2 pretekárky a obe sa umiestnili “na bedni”-  Vanessa Mitošinková na 1. mieste (21,9 boda) a Hana Mišáková na 3.mieste (14,92 boda). Pre Hanku to boli prvé preteky vôbec.

V kategórii Nádeje 8 všetky 3 pretekárky SC Piešťany predviedli vcelku vydarené programy a celkovo obsadili 10. miesto – Paulína Beňová (17,82 boda), 11.miesto – Emília Lujza Tarabová (16,22 boda) a 12.miesto – Lea Smiešna (15,93 boda).

V kategórii nádeje mladšie B Alica Choreňová na prvých pretekoch tejto sezóny obsadila celkovo 7.miesto (8,79 boda).

Dievčatám ďakujeme a tešíme sa na ďalšie preteky.